TV Oudegein maakt gebruik van cookies. Meer informatie in de privacyverklaring Sluit deze melding

Samen maken we een afspraak!

De vereniging heeft een aantal reglementen om de bespeelbaarheid en leefbaarheid op en rond de banen te bevorderen.

De reglementen zijn: het Parkreglement, het Baan- en Afhangreglement, het Baan- en Introducéreglement, het reglement voor het organiseren van een feestavond en het Huishoudelijk reglement. Zover de reglementen (nog) niet beschikbaar zijn op de site kunt u een exemplaar aanvragen bij de secretaris van de club.

Download de statuten van de vereniging
Download het huishoudelijk reglement
Download het baanreglement

Met Fair Play win je altijd!

Integriteit in de tennissport begint bij de KNLTB én de tennisverenigingen. Als bond hebben wij een voorbeeldfunctie voor onze leden. Het is dan ook daarom dat, naast de werknemers en de vrijwilligers van de KNLTB en de vrijwilligers van onze vereniging (in welke vorm dan ook) geacht worden hun functie binnen de tennisclub TV Oudegein integer te verrichten.

Deze gedragscode is een specifieke aanvulling op de “Fair Play in Tennis” gedragscode toegespitst op de onderhavige doelgroep. Deze gedragscode bestaat uit gedragsregels die bindend zijn voor iedereen die zich op vrijwillige basis inzet voor onze tennisvereniging.

Algemene gedragscode ‘Fair Play in Tennis’
Gedragscode voor alle verenigingsvrijwilligers
Tuchtregels bij het tennis

DutchEnglishPolish