TV Oudegein maakt gebruik van cookies. Meer informatie in de privacyverklaring Sluit deze melding
Lid worden

Voor het aanmelden, afmelden en muteren van uw gegevens en andere vragen betreffende het lidmaatschap kunt u terecht bij de ledensecretaris.

Aanmelden

Leuk dat je lid wilt worden van onze vereniging. Op deze pagina vindt je alle informatie die je nodig hebt.

Je kunt kiezen uit de onderstaande lidmaatschapsvormen 01-11-2019 t/m 31-10-2020:

  • SENIOR algemeen lidmaatschap € 193,00
  • JUNIOR lidmaatschap van 10 tot en met 16 jaar € 135,00
  • MINI lidmaatschap van 6 tot en met 9 jaar € 78,00
  • STUDENT lidmaatschap (Dagopleiding t/m 26 jaar) € 145,00
  • DAG lidmaatschap € 145,00
  • WINTER lidmaatschap senior € 97,00
  • ONDERSTEUNEND lidmaatschap € 39,00
  • KENNISMAKINGS aanbieding SENIOREN € 60,00
  • KENNISMAKINGS aanbieding JUNIOREN van 6 tot 16 jaar € 40,00

Het maximum contributiebedrag voor één gezin (wonend op één adres) bedraagt € 580,00

Bovengenoemde bedragen zijn altijd voor een volledig verenigingsjaar

Deze contributie word in twee termijnen (november en februari,) van uw rekening afgeschreven via automatische incasso (uitgezonderd Winterleden) tussentijds opzeggen kan, maar er volgt geen restitutie. Het contributiebedrag wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer voor de gezinsconsumptie.

Toelichting op de lidmaatschapsvormen:

Om in aanmerking te komen voor een STUDENT lidmaatschap (Dagopleiding t/m 26 jaar) hebben wij elk jaar een kopie nodig van een collegekaart of inschrijvingsbewijs van de school of universiteit waaraan je studeert.
Deze dient vóór 1 Oktober te worden opgestuurd naar het Ledensecretariaat.

Het WINTER lidmaatschap loopt van 1 november tot 1 april. Deelname aan door TVO georganiseerde winteractiviteiten is mogelijk.

Met het DAG lidmaatschap kan van maandag tot en met vrijdag tot 17:00 uur afgehangen worden op alle banen. Op feestdagen mag niet worden gespeeld.
Deelname is niet mogelijk aan door de club georganiseerde toernooien en competities die in de avonduren of in het weekend vallen.

Jaarlijks staren in maart en oktober de tennislessen voor nieuwe leden. Dit zijn 8 lessen gedurende twee a drie maanden. In deze periode kan er tevens gebruik worden gemaakt van de banen om vrij te tennissen, je hebt dus feitelijk een soort gratis ‘lidmaatschap’ voor de lesperiode. Om gebruik te kunnen maken van deze KENNISMAKINGS aanbieding (zie lidmaatschapsvormen hierboven) en  je gaat aan de proeflessen mee doen, dient je ook wel te beschikken over een sleutel (€ 23 borg) en tijdelijk pasje (€75 borg) deze zijn te verkrijgen bij de ledenadministratie, ledenadmin@oudegein.nl.  Er kan worden ingeschreven voor een introductie aanbieding van 8 lessen. Inschrijven doe je via een mail aan Remco Schoolderman van de tennisschool 2ACE.

Voor alle lidmaatschappen kan één toegangssleutel van het tennispark worden afgenomen.
Als borg wordt € 23,00 in rekening gebracht. Na beëindiging van het lidmaatschap dient de sleutel weer te worden ingeleverd en zal de borg geretourneerd worden. Meerdere sleutels afnemen is toegestaan (à € 23,00 borg).

Voor alle lidmaatschappen, m.u.v. van een ONDERSTEUNEND lidmaatschap, geldt een bedrag aan inschrijfgeld van € 15,00 per inschrijving.

Na binnenkomst van het inschrijfgeld wordt de inschrijving in behandeling genomen. Het inschrijfgeld zien wij gaarne tegemoet op rekeningnummer NL23 INGB 0006990202 t.n.v. Tennisvereniging Oudegein.

Het lidmaatschap loopt van 1 november tot en met 31 oktober, en loopt altijd voor de duur van een jaar. Opzeggingen altijd schriftelijk of per e-mail voor 1 oktober doorgeven.

Flinke korting met Nieuwegein Stadspas:

Indien je in het bezit bent van een stadspas kun je voor weinig tot niks lid worden van 1 sportvereniging. Hieronder zie je een overzicht van de stadspas (korting) en het restant contributie van TVO voor het seizoen 2019/2020.

SENIOR algemeen lidmaatschap € 60,00 (korting van € 133,00)
JUNIOR lidmaatschap (10 t/m 16 jaar)  € 00,00 (korting van € 135,00)
MINI lidmaatschap (6 t/m 9 jaar)  € 00,00 (korting van € 78,00)
STUDENT lidmaatschap (dagopleiding t/m 26 jaar) € 41,00 (korting van € 104,00)
DAGLID € 20,00 (korting van € 125,00)
INSCHRIJFGELD  € 0,00 (korting van € 15,00)

Ook voor de trainigen van onze Tennisschool 2ACE gelden forse kortingen indien u over de Stadspas beschikt.

Wijzigingen in de toekomst voorbehouden.

De Nieuwegein Stadspas is bestemd voor Nieuwegeinse huishoudens met een inkomen dat niet hoger is dan 125% van de toepasselijke bijstandsnorm. Er vindt tevens een vermogenstoets plaats. Eigen woning is uitgezonderd. De beoordeling of je in aanmerking komt voor de Nieuwegein Stadspas wordt uitgevoerd door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Voor meer informatie ga naar www.nieuwegeinstadspas.nl

Het is ook mogelijk het formulier hier te downloaden en naar de ledenadministratie met pasfoto op te sturen.

Heb je nog vragen?
Indien je nog vragen hebt over het lidmaatschap mail dan naar Dominique de Wildt via ledenadmin@oudegein.nl.
Gegevens voor onze administratie

Soort lidmaatschap*
Geslacht*
ManVrouw

Geboortedatum*

Wil je een sleutel ontvangen?

JaNee

Voeg een recente pasfoto toe voor op je ledenpas (tenminste 300 x 400 pixels)

Betalingsgegevens

De rekeninghouder verklaart er mee akkoord te gaan dat er tweemaal per jaar een automatische incasso van de jaarcontributie plaatsvindt voor bovengenoemde (uitgezonderd voor Winterleden) Opzeggingen altijd schriftelijk of per e-mail voor 1 oktober doorgeven.


De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De gegevens worden tevens doorgegeven aan de KNLTB in verband met de aanmelding voor het lidmaatschap.

Uitschrijven lidmaatschap

Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk, er wordt echter geen restitutie van de contributie verleend. U krijgt ten alle tijden een bevestiging als bewijs van uitschrijving. Beëindiging van het lidmaatschap moet vóór 1 oktober schriftelijk of via email ontvangen zijn bij het ledensecretariaat. U krijgt altijd een bevestiging als bewijs van uitschrijving. De KNLTB-ledenpas en de toegangssleutel van het tennispark dient u vanaf 1 november, na het opzeggen, in te leveren bij het ledensecretariaat.

Voor het opzeggen van uw lidmaatschap kunt dit opzegformulier gebruiken. Formulier sturen naar: Ledensecretariaat: Oudegein 11, 3432 NC Nieuwegein

DutchEnglishPolish