TV Oudegein maakt gebruik van cookies. Meer informatie in de privacyverklaring Sluit deze melding

Club reglementen:

 1. Het gebruik van de banen is alleen toegestaan door leden van de tennisvereniging die in het bezit zijn van een geldige KNLTB pas, introducés (conform introducéreglement) en genodigden. Afhangen is verplicht!
 2. Het dragen van tenniskleding en – schoenen (geen afgevende zolen) op de banen is verplicht.
 3. Op de banen zijn alleen spelers en scheidsrechters toegestaan.
 4. Men bezorgt de spelers op andere banen geen overlast .
 5. Tennisballen vraagt men terug door te roepen: ‘BAL OVER’.
 6. De baan wordt betreden door de bij de baan behorende deur.
 7. De terrasstoelen die men meeneemt naar een baan om de wedstrijd te volgen, dient men na afloop weer op het terras terug te zetten.
 8. Fietsen dient men in de fietsenstalling te plaatsen.
 9. Alleen aangelijnde honden zijn op het park toegestaan.
 10. Na 23.30 uur is het niet toegestaan de verlichting opnieuw te ontsteken.
 11. Opening- en sluitingstijden van het clubhuis lopen parallel met de tijden van de bardiensten.
 12. Openingstijden van het tennispark staan vermeld op de website
 13. Tijdens jeugdevenementen wordt er geen alcohol geschonken (en gedronken).
 14. Bij het verlaten van het tennispark dient men, als er geen leden meer aanwezig zijn, de baanverlichting te doven, de clubhuisdeur en het toegangshek op slot te draaien.

Niet toegestaan:

 • Handelingen die in strijd zijn met de goede orde.
 • Elk gedrag, waardoor het clubhuis, beplanting, hekwerken, meubilair en netten schade zou kunnen worden toegebracht.
 • Buiten plaatsen van meubilair uit het clubhuis.
 • Meenemen van serviesgoed naar de baan.
 • Plaatsen van auto’s, brommers en fietsen voor het toegangshek.
 • Honden in het clubhuis.
 • Roken in het clubhuis, de hal en voor de entree van het clubhuis.

 

Introducé-reglement:

Iedereen mag jaarlijks 1x gratis een introducé meenemen, bij het online-afhangen graag de naam van de introducé invullen. Verder geldt het reglement:

 1. De banen mogen alleen betreden en bespeeld worden door leden van Tennisvereniging Oudegein, introducés en genodigden.
 2. Een introducé mag alleen spelen met of tegen het verenigingslid.
 3. Een lid kan slechts één persoon tegelijk introduceren.
 4. Per jaar mag een introducé  op 12 speeldagen geïntroduceerd worden.
 5. De introducé mag alleen spelen op de aangevraagde dag.
 6. Het verenigingslid is verantwoordelijk voor de introducé en draagt zorg voor afdracht van de geldelijke vergoeding, ook bij het niet doorgaan van de introductie.
 7. De eerste keer is gratis, daarna zijn de kosten van een introductie zijn € 5, – voor een senior en € 2,50 voor een junior. Het geld moet vooraf betaald worden op bankrekening NL30INGB0690189303.
 8. Op woensdagmiddag, tussen 13.00 en 17.00 uur, kunnen juniorleden gratis een juniorlid van een andere Nieuwegeinse tennisvereniging introduceren. Aanmelding dient plaats te vinden via online afhangen.
 9. Tijdens georganiseerde activiteiten zoals competitie, open toernooien, clubkampioenschappen, labeltennis, interne toernooien etc. vervalt de mogelijkheid tot introduceren.
 10. Het bestuur houdt zich het recht voor om introducés te weigeren.

 

Preventie en richtlijnen eerste hulp:

Bij hartstilstand is hulp binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand cruciaal en kan een leven redden.

Wat moet u doen …

Als iemand een hartstilstand heeft, moet u de volgende richtlijnen volgen:

Begin direct met reanimeren (dus nog zonder AED) om:

 • De bloedsomloop en ademhaling over te nemen
 • De hersenfunctie veilig te stellen
 • Het hart voor te bereiden op defibrillatie
 • De tijd te overbruggen tot de AED er is of de ambulance is gearriveerd

Meestal zijn er meerdere leden op het tennispark. Verdeel dan de taken onderling om zo snel mogelijk hulp te verlenen. De 2e hulpverlener zorgt voor:

 • Bel direct 112 en meld het incident
 • Adres: TV Oudegein ingang tennispark t.o. zwembad Merwestein
 • In de hal van het clubhuis hangt een AED
 • Op de deur is een rood kastje gemonteerd
 • Achter ’t glas ligt ’n sleutel van het grote toegangshek en de AED
 • Sla het glas in met de stalen slagpin
 • Pak de AED en breng die naar de hulpverlener
 • Open daarna het grote toegangshek hek voor de ambulance(s)

Volg dit protocol totdat de ambulancezorgverleners aanwezig zijn.

Zes stappen voor Reanimatie : [ Klik hier ]
Belangrijke flyer voor Reanimatie: [ Klik hier ]

Advies : download deze gegevens, printen en stop dit in je tennistas/bag.

Reactie en/of aanvullingen? bestuur@oudegein.nl

Informatie voor noodsituatie(s)
Spoedeisende hulp
Wanneer elke seconde telt? Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus wanneer iemands leven direct in gevaar is. Bijvoorbeeld als iemand hartfalen heeft en dringend medische hulp nodig heeft. Of wanneer u getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld een inbraak of diefstal.
Huisartsenpost
0900-420 14 20 U belt naar de (centrale) huisartsenpost voor medische hulp die niet tot de volgende dag kan wachten. In Nieuwegein is de huisartsenpost geopend in de avonduren en in het weekend. De huisartsenpost ligt naast het ziekenhuis, bij ingang Noord/ambulance-ingang. (Postcode 3435 CM)
Politie bureau Nieuwegein
0900-8844 De politie belt u voor niet dringende zaken. Bezoekadres: Schakelstede 75 3431HC Nieuwegein.
TVO Contactpersoon calamiteiten
0620183125 Bij calamiteiten, zoals inbraak, brand en vernielingen is Willem Duijveman bereikbaar.